Video

videoklip je z přípravy hry v Kladně „AUTOBUS“